Niquaragva

By: semenas | August 20, 2017

1. Pritaikymas (Cutover)

Pateikiamas pritaikymo veikos (darbų) sąrašas; pateikiamas jų realizavimo grafikas.

Punkto paskirtis - identifikuoti pritaikymo uždavinius, kurie turi būti įkomponuoti į projekto planavimo procesą. Jei naudojamas nuoseklus (“pažingsninis”) sistemos diegimas, tuomet reikia pateikti kiekvieno didesnio etapo šiam procesui keliamus reikalavimus.

Kokios rankinės kopijavimo/išsaugojimo operacijos reikalingos sistemos diegimo metu.

Sistemos kiekvienos vystymo fazės (etapo) specifikacija bei veikimo aplinkos komponentų charakterizavimas.

1.1.Reikalavimai esamų duomenų perkėlimui

Kokie turi būti atlikti duomenų perkėlimo darbai, ar yra reikiama programinė įranga? Jei nėra, tai čia turi būti aprašyti reikalavimai šiai įran...

By: semenas | August 20, 2017

Projekto išeiga (Project issues)

1.  Atviri klausimai (problemos)

Tai išaiškėję, tačiau dar sprendimo neturinčios problemos arba klausimai, dar neturintys atsakymo, faktorių apibūdinimas, kurie dar nėra aiškūs, tačiau svarbūs sistemai.

Pavyzdžiui:

“Tyrimas, siekiant nustatyti ar panaudoti regiono meteorologinio centro duomenų bazę dar nėra užbaigtas. Tai turi įtakos meteorologiniams duomenims”;

“Planuojami vairuotojų darbo valandų pakeitimai gali įtakoti darbo grafiko sudarymą bei nuvalomų kelių ilgį. Pakeitimai iki šiol yra tik siūlymų stadijoje, o galutinis sprendimas galimas tik metų pabaigoj ”;

“Vyriausybė planuoja pakeisti atsakomybės už automagistralių valymą taisykles, tačiau dar neaišku, kas bus keičiama”.

 

2.  Egzi...

By: semenas | August 20, 2017

Nefunkciniai reikalavimai

Nusako sistemos savybes, kuriomis ji turi pasižymėti. Tai kokybinės funkciniuose reikalavimuose numatytų funkcijų vykdymo charakteristikos.

 

1.   Reikalavimai sistemos išvaizdai (Look and feel)

Bendri reikalavimai vartotojo sąsajai.

Pavyzdžiui:

  lengvai skaitoma sąsaja;

  paprastas (nesudėtingas) panaudojimas;

  prieinamumas, kad vartotojas nesivaržytų naudodamas sistemą;

  atitinkantis kitus vartotojo naudojamus produktus (pavyzdžiui, Lotus Notes tipinės sąsajos imitavimas);

  spalvota ir patraukli vaikams sąsaja;

  neįkyri sąsaja (pavyzdžiui, nereikalaujanti pastoviai ką nors kelis kartus patvirtinti);

  novatoriška ir meniška išvaizda;

  profesion...

By: semenas | August 20, 2017

1. Funkciniai reikalavimai ir reikalavimai duomenims

Funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus tikslinga pateikti prisilaikant vieningos formos. Ši forma atstoja vieningą reikalavimo specifikavimo struktūrą. Ši reikalavimų forma gali būti pateikiama ant atskiros kortelės, tačiau vėliau tokiu pavidalu užregistruota reikalavimų specifikacija gali būti apdorojama kompiuterizuotu būdu.

 

Reikalavimo identifikavimas. Reikalavimas identifikuojamas trimis parametrais:

  numeriu;

  tipu;

  įvykiu arba panaudojimo atvejo numeriu.

Reikalavimas turi būti trasuojamas (stebimas) per visą sistemos kūrimo laiką, todėl logiška, kad numeravimas turi būti unikalus.

Suklasifikavus reikalavimus pagal tipus paprasčiau:

   nusta...

By: semenas | August 20, 2017

Funkciniai reikalavimai

1.  Veiklos sfera (The scope of the work)

1.1.Veiklos kontekstas (pateikiama konteksto diagrama)

Nagrinėjamai veiklos sričiai apibrėžti naudojama “Konteksto diagrama”. Šią sritį tenka ištirti, kad sukurti sistemą. Veiklos kontekstas apima plačiau, nei kuriamos sistemos atliekamos funkcijos. Kol nesuprasime darbo (veiklos), kuriam turi talkinti sistema, tol nesukursime tinkamos sistemos, kurį “įsirašys” į aplinką. Veiklos kontekstas apibrėžia dominančią veiklą ir jos naudojamus bei formuojamus informacijos srautus. Veiklos “atsakomybė” prasideda kai informacijos srautas įeina į sistemą ir baigiasi, kai rezultatinis srautas išeina iš sistemos. Išorinės esybės diagramoje modeliuoja kaimynines (gretimas) sistemas (t...

next>>